Lễ hộp trung thu tuyết 501

386,000 VNĐ

Mã SP: M-501

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Trung thu tuyết xoài 50g 3
2 Trung thu tuyết kiwi 50g 3
3 Trung thu tuyết sầu riêng 50g 3
4 Trung thu tuyết phúc bồn tử 50g 3