Lễ hộp tiêu chuẩn 104

186,000 VNĐ

Mã SP: M-104

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Hồng Kong nhỏ 50g 3
2 Quý phi phù dung 50g 3