Lễ hộp tiêu chuẩn 102

186,000 VNĐ

Mã SP: M-102

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Hồng Kong nhỏ 50g 3
2 Trăng tròn xoáy 50g 3