Lễ hộp tiêu chuẩn 101

126,000 VNĐ

Mã SP: M-101

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Bánh Hồng Kong đặc biệt (nhân ngọt) 50g 2