Lễ hộp hảo hạng 299

400,000 VNĐ

Mã SP: M-299

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Bánh phú quý hợi con ngọt 180g 2
2 Bánh phú quý hợi con mặn 180g 2