Lễ hộp hảo hạng 202

506,000 VNĐ

Mã SP: M-202

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Hồng Kong ngọt 2 trứng 200g 2
2 Hồng Kong mặn 2 trứng 200g 2