Lễ hộp Đại Phát 801

730,000 VNĐ

Mã SP: M-801

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
TẦNG 1
1 Bánh hải sản XO cao cấp 400g 1
TẦNG 2
2 Hồng Kong ngọt 2 trứng 200g 1
3 Hồng Kong mặn 2 trứng 200g 1
4 Quý phi phù dung 50g 3
5 Thỏ con Như Ý 50g 3
6 Hồng Kong nhỏ 50g 3