Lễ hộp đặc biệt 303

372,000 VNĐ

Mã SP: M-303

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Bánh kim sa 50g 3
2 Hồng Kong nhỏ 50g 3
3 Quý phi phù dung 50g 3
4 Thỏ con Như Ý 50g 3