Lễ hộp đặc biệt 302

342,000 VNĐ

Mã SP: M-302

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Bánh trái cây 50g 3
2 Hồng Kong nhỏ 50g 3
3 Quý phi phù dung 50g 3
4 Bánh trăng tròn xoáy 50g 3