Combo Bánh Trung Thu Givral Trăng Yêu Thương 3 2018

624,000 VNĐ

Mã SP: CMG-123

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập Cẩm Gà Quay 1 Trứng 8D 200gr 1 125,000
2 Thập Cẩm 1 Trứng 3D 200gr 1 111,000
3 Đậu Xanh 1 Trứng 7D 200gr 1 100,000
4 Dừa Hạt Dưa 1 Trứng 10D 200gr 1 102,000
5 Đậu Đen Chay 14D 200gr 1 88.000
6 Cà Phê 1 Trứng 19D 200gr 1 98.000