Combo Bánh Trung Thu Givral Trăng yêu Thương 2018

678,000 VNĐ

Mã SP: CMG-110

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 2D 150gr 1 170,000
2 Thập Cẩm 3D 150gr 1 111,000
3 Đậu Xanh Sầu Riêng 9D 150gr 1 106,000
4 Dừa Hạt Dưa 10D 150gr 1 102,000
5 Hạt Sen Chay (Không Trứng) 13D 150gr 1 91,000
6 Đậu Đen 20D 150gr 1 98,000