Combo Bánh Trung Thu Givral Trăng Yêu Thương 2 2018

770,000 VNĐ

Mã SP: CMG-122

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt 1 Trứng 6D 200gr 1 187,000
2 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 1 Trứng 2D 200gr 1 170,000
3 Hạt Sen 1 Trứng 5D 200gr 1 110,000
4 Đậu Xanh Sầu Riêng 1 Trứng 9D 200gr 1 106,000
5 Đậu Xanh Chay 12D 200gr 1 79.000
6 Mè Đen 1 Trứng 15D 200gr 1 118.000