Combo Bánh Trung Thu Givral Thành Ý 3 2018

690,000 VNĐ

Mã SP: CMG-113

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập Cẩm Gà Quay  2 Trứng XC 300 gr 1 178,000
2 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá XB 300 gr 1 192,000
3 Hạt Sen 2 Trứng X1 300 gr 1 170,000
4 Đậu Xanh Sầu Riêng 2 Trứng XD 300 gr 1 150,000