Combo Bánh Trung Thu Givral Thành Ý 2 2018

772,000 VNĐ

Mã SP: CMG-112

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt 2 Trứng AA 300 gr 1 270,000
2 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá XB 300 gr 1 192,000
3 Đậu Xanh X2 300 gr 1 145,000
4 Mè Đen 2 Trứng X5 300 gr 1 165,000