Combo Bánh Trung Thu Givral Tâm Giao 3 2018

605,000 VNĐ

Mã SP: CMG-117

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập Cẩm 2 Trứng 3A 250gr 1 161,000
2 Thập Cẩm Gà Quay 2 Trứng 8A 250gr 1 174,000
3 Đậu Xanh 2 Trứng 7A 250gr 1 133,000
4 Đậu Đen 2 Trứng 20A 250gr 1 137,000