Combo Bánh Trung Thu Givral Sum Vầy 3 2018

541,000 VNĐ

Mã SP: CMG-121

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập Cẩm Gà Quay 2 Trứng 8B 200gr 1 150,000
2 Thập Cẩm 2 Trứng 3B 200gr 1 137,000
3 Đậu Xanh 2 Trứng 7B 200gr 1 118,000
4 Trà Xanh 2 Trứng 16B 200gr 1 136,000