Combo Bánh Trung Thu Givral Sum Vầy 1 2018

668,000 VNĐ

Mã SP: CMG-111

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 2B 200gr 1 188,000
2 Thập Cẩm 2 Trứng 3B 200gr 1 137,000
3 Hạt Sen 5B 200gr 1 135,000
4 Đậu Xanh Sầu Riêng 9B 200gr 1 123,000