Combo Bánh Trung Thu Givral Sum Vầy 2 2018

583,000 VNĐ

Mã SP: CMG-120

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt 2 Trứng 2B 200gr 1 188,000
2 Thập Cẩm 2 Trứng 3B 200gr 1 137,000
3 Hạt Sen 2 Trứng 5B 200gr 1 135,000
4 Đậu Xanh Sầu Riêng 2 Trứng 9B 200gr 1 123,000