Hiển thị 1–24 của 76 kết quả

Bánh Trung Thu Brodard 2018 – Combo Hoàng Gia

Mã SP: CMB – 202

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG GIÁ
1 Thập cẩm Gà quay Yến sào 4 trứng 1D 400gr 1 2,600,000
2 Bánh trung thu Thập cẩm Gà quay Vi cá 1/2 trứng 100gr 2B1 100gr 1
3 Bánh trung thu Thập cẩm Gà quay Vi cá Bào ngư 1/2 trứng 100gr 4B1 100gr 1
4 Bánh trung thu Mè đen 1/2 trứng 100gr 15B1 100gr 1
5 Bánh trung thu Tiramisu 100gr 18B1 100gr  
6 Trà ÔLong 50gr   50gr 2
2,600,000 VNĐ

Bánh Trung Thu Brodard 2018 – Combo Lộc Phát 1

Mã SP: CMB – 203

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập cẩm 2 trứng 3A 250gr 1 166,000
2 Thập cẩm gà quay 2 trứng 8A 250gr 1 179,000
3 Khoai môn hạt dưa 2 trứng 11A 250gr 1 158,000
4 Tiramisu (không trứng) 18A 250gr 1 190,000
5 Tiramisu Trà xanh (không trứng) 22A 250gr 1 190,000
6 Đậu xanh chay 12A 250gr 1 113,000
995,000 VNĐ

Bánh Trung Thu Brodard 2018 – Combo Lộc Phát 2

Mã SP: CMB – 205

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập cẩm gà quay vi cá  2 trứng 2A 250gr 1 218,000
2 Thập cẩm gà quay 2 trứng 8A 250gr 1 179,000
3 Hạt sen Lá dứa 2 trứng 5A 250gr 1 156,000
4 Đậu xanh sầu riêng 2 trứng 9A 250gr 1 142,000
5 Mè đen 2 trứng 15A 250gr 1 147,000
6 Khoai môn chay 24A 250gr 1 154,000
995,000 VNĐ

Bánh Trung Thu Brodard 2018 – Combo Lộc Phát 3

Mã SP: CMB – 206

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập cẩm gà quay vi cá  2 trứng 2A 250gr 1 218,000
2 Thập cẩm gà quay 2 trứng 8A 250gr 1 179,000
3 Hạt sen Lá dứa 2 trứng 5A 250gr 1 156,000
4 Đậu xanh 2 trứng 7A 250gr 1 135,000
5 Tiramisu (không trứng) 18A 250gr 1 190,000
6 Đậu đỏ chay 14A 250gr 1 120,000
995,000 VNĐ

Bánh Trung Thu Brodard 2018 – Combo Lộc Phát 4

Mã SP: CMB – 208

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập cẩm gà quay vi cá  2 trứng 2A 250gr 1 218,000
2 Thập cẩm 2 trứng 3A 250gr 1 166,000
3 Mè đen 2 trứng 15A 250gr 1 147,000
4 Khoai môn hạt dưa 2 trứng 11A 250gr 1 158,000
5 Tiramisu (không trứng) 18A 250gr 1 190,000
6 Đậu đỏ chay 14A 250gr 1 120,000
995,000 VNĐ

Bánh Trung Thu Brodard 2018 – Combo Ngọc Trai

Mã SP: CMB-204

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Bánh trung thu Thập cẩm Gà quay Vi cá 1/2 trứng 100gr 2B1 100gr 1 1,600,000
2 Bánh trung thu Thập cẩm Gà quay Vi cá Bào ngư 1/2 trứng 100gr 4B1 100gr 1
3 Bánh trung thu Thập cẩm Gà quay Yến sào 1/2 trứng 100gr 6B1 100gr 1
4 Bánh trung thu Hạt sen Lá dứa 1/2 trứng 100gr 5B1 100gr 1
5 Bánh trung thu Mè đen 1/2 trứng 100gr 15B1 100gr 1
6 Bánh trung thu Tiramisu 100gr 18B1 100gr 1
7 Trà ÔLong 50gr   50gr 2
1,600,000 VNĐ

Bánh Trung Thu Brodard 2018 – Combo Tài Lộc 1

Mã SP: CMB – 201

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập cẩm 2 trứng 3A 250gr 1 166,000
2 Thập cẩm gà quay 2 trứng 8A 250gr 1 179,000
3 Đậu xanh 2 trứng 7A 250gr 1 135,000
4 Hạt sen chay 13A 250gr 1 133,000
610,000 VNĐ

Bánh Trung Thu Brodard 2018 – Combo Tài Lộc 3

Mã SP: CMB – 207

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập cẩm 2 trứng 3A 250gr 1 166,000
2 Thập cẩm gà quay 2 trứng 8A 250gr 1 179,000
3 Khoai môn hạt dưa 2 trứng 11A 250gr 1 158,000
4 Hạt sen Trà Xanh 2 trứng 16A 250gr 1 159,000
660,000 VNĐ

Bánh Trung Thu Brodard 2018 – Combo Tài Lộc 4

Mã SP: CMB – 209

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập cẩm gà quay vi cá  2 trứng 2A 250gr 1 218,000
2 Thập cẩm gà quay 2 trứng 8A 250gr 1 179,000
3 Đậu xanh 2 trứng 7A 250gr 1 135,000
4 Tiramisu Trà xanh (không trứng) 22A 250gr 1 190,000
720,000 VNĐ

Bánh Trung Thu Brodard 2018 – Combo Tài Lộc 5

Mã SP: CMB – 210

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập cẩm gà quay vi cá  2 trứng 2A 250gr 1 218,000
2 Thập cẩm gà quay 2 trứng 8A 250gr 1 179,000
3 Hạt sen Trà Xanh 2 trứng 16A 250gr 1 159,000
4 Tiramisu (không trứng) 18A 250gr 1 190,000
745,000 VNĐ

Bánh Trung Thu Brodard 2018 – Combo Tài Lộc 2

Mã SP: CMB – 210

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập cẩm 2 trứng 3A 250gr 1 166,000
2 Thập cẩm gà quay 2 trứng 8A 250gr 1 179,000
3 Đậu xanh sầu riêng 2 trứng 9A 250gr 1 142,000
4 Hạt sen Lá dứa 2 trứng 5A 250gr 1 156,000
640,000 VNĐ

Combo Bánh Trung Thu Givral Cao Cấp 2018

Mã SP: CMG – 100

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào XX 300gr 1 342,000
2 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Tỏi Đen T02 250gr 1 355,000
3 Trà Xanh X4 300gr 1 167,000
4 Đậu Xanh Tỏi Đen T07 250gr 1 226,000
5 Hộp Cao Cấp Givral HCC   1 250,000
1,340,000 VNĐ

Combo Bánh Trung Thu Givral Hộp 9 Bánh 2018

Mã SP: CMG-101

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 2D 150gr 1 170,000
2 Thập Cẩm 3D 150gr 1 111,000
3 Thập Cẩm Ngũ Nhân 17D 150gr 1 167,000
4 Hạt Sen 5D 150gr 1 110,000
5 Trà Xanh 16D 150gr 1 124,000
6 Dừa Hạt Dưa 10D 150gr 1 102,000
7 Chocolate (Không trứng) 23D 150gr 1 134,000
8 Phô Mai (không trứng) 24D 150gr 1 134,000
9 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào XX 300gr 1 342,000
1,394,000 VNĐ

Combo Bánh Trung thu Givral Sắc Màu 2018

Mã SP: CMG-104

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Trà Xanh 16D 150gr 1 124,000
2 Blueberry Hạt Sen (Không Trứng) 21D 150gr 1 165,000
3 Chocolate (Không Trứng) 23D 150gr 1 134,000
4 Phô Mai (Không Trứng) 24D 150gr 1 134,000
557,000 VNĐ

Combo Bánh Trung Thu Givral Sum Vầy 1 2018

Mã SP: CMG-111

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 2B 200gr 1 188,000
2 Thập Cẩm 2 Trứng 3B 200gr 1 137,000
3 Hạt Sen 5B 200gr 1 135,000
4 Đậu Xanh Sầu Riêng 9B 200gr 1 123,000
668,000 VNĐ

Combo Bánh Trung Thu Givral Sum Vầy 2 2018

Mã SP: CMG-120

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt 2 Trứng 2B 200gr 1 188,000
2 Thập Cẩm 2 Trứng 3B 200gr 1 137,000
3 Hạt Sen 2 Trứng 5B 200gr 1 135,000
4 Đậu Xanh Sầu Riêng 2 Trứng 9B 200gr 1 123,000
583,000 VNĐ

Combo Bánh Trung Thu Givral Sum Vầy 3 2018

Mã SP: CMG-121

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập Cẩm Gà Quay 2 Trứng 8B 200gr 1 150,000
2 Thập Cẩm 2 Trứng 3B 200gr 1 137,000
3 Đậu Xanh 2 Trứng 7B 200gr 1 118,000
4 Trà Xanh 2 Trứng 16B 200gr 1 136,000
541,000 VNĐ

Combo Bánh Trung Thu Givral Tâm Giao 2 2018

Mã SP: CMG-116

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 2 Trứng 2A 250gr 1 212,000
2 Thập Cẩm Gà Quay 2 Trứng 8A 250gr 1 174,000
3 Đậu Xanh Sầu Riêng 2 Trứng 9A 250gr 1 140,000
4 Dừa Hạt Dưa 2 Trứng 10A 250gr 1 141,000
667,000 VNĐ

Combo Bánh Trung Thu Givral Tâm Giao 2018

Mã SP: CMG-105

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 2A 250gr 1 212,000
2 Thập Cẩm Gà Quay 8A 250gr 1 174,000
3 Đậu Xanh Sầu Riêng 9A 250gr 1 140,000
4 Dừa Hạt Dưa 10A 250gr 1 141,000
667,000 VNĐ

Combo Bánh Trung Thu Givral Tâm Giao 3 2018

Mã SP: CMG-117

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập Cẩm 2 Trứng 3A 250gr 1 161,000
2 Thập Cẩm Gà Quay 2 Trứng 8A 250gr 1 174,000
3 Đậu Xanh 2 Trứng 7A 250gr 1 133,000
4 Đậu Đen 2 Trứng 20A 250gr 1 137,000
605,000 VNĐ

Combo Bánh Trung Thu Givral Thành Ý 2 2018

Mã SP: CMG-112

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt 2 Trứng AA 300 gr 1 270,000
2 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá XB 300 gr 1 192,000
3 Đậu Xanh X2 300 gr 1 145,000
4 Mè Đen 2 Trứng X5 300 gr 1 165,000
772,000 VNĐ

Combo Bánh Trung Thu Givral Thành Ý 2018

Mã SP: CMG-109

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào XX 300 gr 1 342,000
2 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá XA 300 gr 1 238,000
3 Đậu Xanh X2 300 gr 1 145,000
4 Hạt Sen X1 300 gr 1 170,000
895,000 VNĐ

Combo Bánh Trung Thu Givral Thành Ý 3 2018

Mã SP: CMG-113

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập Cẩm Gà Quay  2 Trứng XC 300 gr 1 178,000
2 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá XB 300 gr 1 192,000
3 Hạt Sen 2 Trứng X1 300 gr 1 170,000
4 Đậu Xanh Sầu Riêng 2 Trứng XD 300 gr 1 150,000
690,000 VNĐ

Combo Bánh Trung thu Givral Tình Thân 2018

Mã SP: CMG-104

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Blueberry Hạt Sen (Không Trứng) 21D 150gr 1 165,000
2 Raspberry Hạt Sen (Không Trứng) 22D 150gr 1 165,000
3 Chocolate (Không Trứng) 23D 150gr 1 134,000
4 Phô Mai (Không Trứng) 24D 150gr 1 134,000
5 Trà Xanh 16D 150gr 1 124,000
6 Thập Cẩm 3D 150gr 1 111,000
833,000 VNĐ