Hiển thị 1–24 của 121 kết quả

Giảm giá!

Bánh Trung Thu Givral chocolate không trứng 150gr

333,333 VNĐ 222,222 VNĐ

Bánh Trung Thu Givral nhân phô mai không trứng 150gr

200,000 VNĐ

Bánh Trung Thu Givral Trà Xanh 1 Trứng 150gr

1,200,000 VNĐ

Combo Handmade 01

Mã SP: MCH-01

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Chà bông ngũ vị 1B 250g 105000 1
2 Nấm đông cô sốt dầu hào 3B 250g 105000 1
3 Đậu xanh hạnh nhân sầu riên 5B 250g 85000 1
4 Socola sữa dừa hạnh nhân sầu riêng 7B 250g 85000 1
380,000 VNĐ

Combo Handmade 02

Mã SP: MCH-02

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Jambon bát bửu 2B 250g 105000 1
2 Gà quay mật ong 4B 250g 105000 1
3 Đậu đỏ hạt dưa/cacao 6B 250g 85000 1
4 Socola sữa dừa hạnh nhân sầu riêng 7B 250g 85000 1
380,000 VNĐ

Combo Handmade 03

Mã SP: MCH-03

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Chà bông ngũ vị 1B 250g 105000 1
2 Gà quay mật ong 4B 250g 105000 1
3 Đậu xanh hạnh nhân sầu riên 5B 250g 85000 1
4 Tiramisu 8B 250g 105000 1
400,000 VNĐ

Combo Handmade 04

Mã SP: MCH-04

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Jambon bát bửu 2B 250g 105000 1
2 Nấm đông cô sốt dầu hào 3B 250g 105000 1
3 Đậu đỏ hạt dưa/cacao 6B 250g 85000 1
4 Trà xanh hạnh nhân 9B 250g 95000 1
390,000 VNĐ

Combo Handmade 05

Mã SP: MCH-05

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Jambon bát bửu  2B  250g  105000  1
2 Nấm đông cô sốt dầu hào  3B  250g  105000  1
3 Đậu đỏ hạt dưa/cacao  6B  250g  85000  1
4 Trà xanh hạnh nhân  9B  250g  95000  1
5 Tiramisu  8B  250g  105000  1
6 Gà quay mật ong  4B  250g  105000  1
600,000 VNĐ

Combo Handmade 06

Mã SP: MCH-06

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Chà bông ngũ vị 1B 250g 105000 1
2 Gà quay mật ong 4B 250g 105000 1
3 Nấm đông cô sốt dầu hào 3B 250g 105000 1
4 Socola sữa dừa hạnh nhân sầu riêng 7B 250g 85000 1
5 Đậu xanh hạnh nhân sầu riêng 5B 250g 85000 1
6 Tiramisu 8B 250g 105000 1
590,000 VNĐ

Combo Handmade 07

Mã SP: MCH-07

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Chà bông ngũ vị 1A 150g 65000 1
2 Nấm đông cô sốt dầu hào 3A 150g 65000 1
3 Đậu xanh hạnh nhân sầu riên 5A 150g 45000 1
4 Socola sữa dừa hạnh nhân sầu riêng 7A 150g 45000 1
220,000 VNĐ

Combo Handmade 08

Mã SP: MCH-08

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Jambon bát bửu 2A 150g 105000 1
2 Gà quay mật ong 4A 150g 105000 1
3 Đậu đỏ hạt dưa/cacao 6A 150g 85000 1
4 Socola sữa dừa hạnh nhân sầu riêng 7A 150g 85000 1
220,000 VNĐ

Combo Handmade 09

Mã SP: MCH-09

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Chà bông ngũ vị 1A 150g 65000 1
2 Gà quay mật ong 4A 150g 65000 1
3 Đậu xanh hạnh nhân sầu riêng 5A 150g 45000 1
4 Tiramisu 8A 150g 65000 1
240,000 VNĐ

Combo Handmade 10

Mã SP: MCH-10

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Jambon bát bửu 2A 150g 65000 1
2 Nấm đông cô sốt dầu hào 3A 150g 65000 1
3 Đậu đỏ hạt dưa/cacao 6A 150g 45000 1
4 Trà xanh hạnh nhân 9A 150g 55000 1
230,000 VNĐ

Combo Handmade 11

Mã SP: MCH-11

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Jambon bát bửu 2A 150g 65000 1
2 Nấm đông cô sốt dầu hào 3A 150g 65000 1
3 Đậu đỏ hạt dưa/cacao 6A 150g 45000 1
4 Trà xanh hạnh nhân 9A 150g 55000 1
5 Tiramisu 8A 150g 65000 1
6 Gà quay mật ong 4A 150g 65000 1
360,000 VNĐ

Combo Handmade 12

Mã SP: MCH-12

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Chà bông ngũ vị 1A 150g 65000 1
2 Gà quay mật ong 4A 150g 65000 1
3 Nấm đông cô sốt dầu hào 3A 150g 65000 1
4 Socola sữa dừa hạnh nhân sầu riêng 7A 150g 45000 1
5 Đậu xanh hạnh nhân sầu riêng 5A 150g 45000 1
6 Tiramisu 8A 150g 65000 1
350,000 VNĐ
Hết hàng

Combo hộp Hoàng Gia

Mã SP:  M-CHG

Thông tin chi tiết:

TÊN SP TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
Thập cẩm gà quay yến sào 4 trứng 400g 1
Thập cẩm gà quay vi cá bào ngư 100g 1
Thập cẩm gà quay vi cá 100g 1
Nhân Mè hạt chia 100g 1
Nhân Tiramisu 100g 1
Trà Ô Long  hộp 2
2,500,000 VNĐ

Combo Mixco B Cao cấp 01

Mã SP: CMB-01

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Thập cẩm Gà quay vi cá Bào Ngư 2 trứng 4A 250g 286000 1
2 Thập cẩm Gà quay Yến sào 2 trứng 6A 250g 289000 1
3 Tiramisu (không trứng) 18A 250g 181000 1
4 Đậu xanh sầu riêng 2 trứng 9A 250g 137000 1
893,000 VNĐ

Combo Mixco B Cao cấp 02

Mã SP: CMB-02

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Thập cẩm Gà quay Yến sào 2 trứng 6A 250g 289000 1
2 Ngũ nhân 2 trứng 17A 250g 174000 1
3 Mè đen 2 trứng 15A 250g 140000 1
4 Sen Nho Cali (không trứng) 27A 250g 186000 1
789,000 VNĐ

Combo Mixco B Cao cấp 03

Mã SP: CMB-03

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Thập cẩm Gà quay vi cá 2 trứng 2A 250g 208000 1
2 Thập cẩm 2 trứng 3A 250g 158000 1
3 Dừa hạt dưa 2 trứng 10A 250g 135000 1
4 Tiramisu (không trứng) 18A 250g 181000 1
682,000 VNĐ

Combo Mixco B Cao cấp 04

Mã SP: CMB-04

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Thập cẩm Gà quay 2 trứng 8A 250g 170000 1
2 Thập cẩm 2 trứng 3A 250g 158000 1
3 Dẻo Đậu xanh (không trứng) D2 250g 100000 1
4 Hạt sen dứa 2 trứng 5A 250g 149000 1
577,000 VNĐ

Combo Mixco B Cao cấp 05

Mã SP: CMB-05

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Thập cẩm Gà quay vi cá Bào Ngư 2 trứng 4B 200g 267000 1
2 Thập cẩm Gà quay Yến sào 2 trứng 6B 200g 268000 1
3 Tiramisu (không trứng) 18B 200g 162000 1
4 Đậu xanh sầu riêng 2 trứng 9B 200g 118000 1
815,000 VNĐ

Combo Mixco B Cao cấp 06

Mã SP: CMB-06

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Thập cẩm Gà quay Yến sào 2 trứng 6B 200g 268000 1
2 Ngũ nhân 2 trứng 17B 200g 159000 1
3 Mè đen 2 trứng 15B 200g 127000 1
4 Sen Nho Cali (không trứng) 27B 200g 169000 1
723,000 VNĐ

Combo Mixco B Cao cấp 07

Mã SP: CMB-07

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Thập cẩm Gà quay vi cá 2 trứng 2B 200g 184000 1
2 Thập cẩm 2 trứng 3B 200g 134000 1
3 Dừa hạt dưa 2 trứng 10B 200g 124000 1
4 Tiramisu (không trứng) 18B 200g 162000 1
604,000 VNĐ

Combo Mixco B Cao cấp 08

Mã SP: CMB-08

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG
ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Thập cẩm Gà quay 2 trứng 8B 200g 148000 1
2 Thập cẩm 2 trứng 3B 200g 134000 1
3 Dẻo Đậu xanh (không trứng) D1 200g 87000 1
4 Hạt sen dứa 2 trứng 5B 200g 133000 1
502,000 VNĐ