>>THÔNG BÁO : Kể từ ngày 23/09 Bánh Trung Thu Givral không còn chiết khấu<<

Hiển thị một kết quả duy nhất

Combo Mixco cao cấp G13

“Giá trên đã bao gồm phụ thu tiền hộp + 390,000 VNĐ
Mã SP: CMG-13

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng 2A 250g 197000 1
2 Thập cẩm ngũ nhân 2 trứng 17A 250g 209000 1
3 Trà xanh 2 trứng 16A 250g 143000 1
4 Đậu phộng 2 trứng 18A 250g 131000 1
5 Hộp trà ô long 50g tặng kèm 1
1,070,000 VNĐ

Combo Mixco cao cấp G15

“Giá trên đã bao gồm phụ thu tiền hộp + 390,000 VNĐ
Mã SP: CMG-15

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng 2A 250g 197000 1
2 Thập cẩm ngũ nhân 2 trứng 17A 250g 209000 1
3 Khoai môn hạt sen 2 trứng 11A 250g 145000 1
4 Trà xanh 2 trứng 16A 250g 143000 1
5 Hộp trà ô long 50g tặng kèm 1
1,084,000 VNĐ

Combo Mixco cao cấp G16

“Giá trên đã bao gồm phụ thu tiền hộp + 390,000 VNĐ
Mã SP: CMG-16

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng 2A 250g 197000 1
2 Thập cẩm gà quay tỏi đen 2 trứng T08 250g 288000 1
3 Đậu xanh tỏi đen 2 trứng T07 250g 214000 1
4 Hạt sen 2 trứng 5A 250g 143000 1
5 Hộp trà ô long 50g tặng kèm 1
1,232,000 VNĐ

Combo Mixco cao cấp G17

“Giá trên đã bao gồm phụ thu tiền hộp + 390,000 VNĐ
Mã SP: CMG-17

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Thập cẩm gà quay vi cá tỏi đen 2 trứng T02 250g 332000 1
2 Thập cẩm 2 trứng 3A 250g 151000 1
3 Trà xanh 2 trứng 16A 250g 143000 1
4 Đậu đen tỏi đen T20 250g 225000 1
5 Hộp trà ô long 50g tặng kèm 1
1,241,000 VNĐ

Combo Mixco cao cấp G18

“Giá trên đã bao gồm phụ thu tiền hộp + 390,000 VNĐ
Mã SP: CMG-18

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Thập cẩm gà quay vi cá tỏi đen 2 trứng T02 250g 332000 1
2 Thập cẩm gà quay tỏi đen 2 trứng T08 250g 288000 1
3 Đậu xanh 2 trứng 7A 250g 126000 1
4 Mè đen 2 trứng 15A 250g 145000 1
5 Hộp trà ô long 50g tặng kèm 1
1,281,000 VNĐ

Combo Mixco cao cấp G27

“Giá trên đã bao gồm phụ thu tiền hộp + 390,000 VNĐ
Mã SP: CMG-27

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt 6B 200g 202000 1
2 Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng 2B 200g 175000 1
3 Đậu xanh sầu riêng 2 trứng 9B 200g 116000 1
4 Trà xanh 2 trứng 16B 200g 127000 1
5 Hộp trà ô long 50g tặng kèm 1
1,010,000 VNĐ

Combo Mixco tỏi đen cao cấp G47

“Giá trên đã bao gồm phụ thu tiền hộp + 390,000 VNĐ

Mã SP: CMG-47

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng 2A 250g 197000 1
2 Thập cẩm gà quay tỏi đen 2 trứng T08 250g 288000 1
3 Đậu xanh tỏi đen 2 trứng T07 250g 214000 1
4 Hạt sen 2 trứng 5A 250g 143000 1
5 Hộp trà ô long 50g tặng kèm 1
1,232,000 VNĐ

Combo Mixco tỏi đen cao cấp G48

“Giá trên đã bao gồm phụ thu tiền hộp + 390,000 VNĐ
Mã SP: CMG-48

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Thập cẩm gà quay vi cá tỏi đen 2 trứng T02 250g 332000 1
2 Thập cẩm 2 trứng 3A 250g 151000 1
3 Trà xanh 2 trứng 16A 250g 143000 1
4 Đậu đen tỏi đen T20 250g 225000 1
5 Hộp trà ô long 50g tặng kèm 1
1,241,000 VNĐ

Combo Mixco tỏi đen cao cấp G49

“Giá trên đã bao gồm phụ thu tiền hộp + 390,000 VNĐ
Mã SP: CMG-49

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Thập cẩm gà quay vi cá tỏi đen 2 trứng T02 250g 332000 1
2 Thập cẩm gà quay tỏi đen 2 trứng T08 250g 288000 1
3 Đậu xanh 2 trứng 7A 250g 126000 1
4 Mè đen 2 trứng 15A 250g 145000 1
5 Hộp trà ô long 50g tặng kèm 1
1,281,000 VNĐ

Combo Mixco tỏi đen cao cấp G50

“Giá trên đã bao gồm phụ thu tiền hộp + 390,000 VNĐ
Mã SP: CMG-50

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Thập cẩm gà quay 2 trứng 8A 250g 162000 1
2 Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt 2 trứng 6A 250g 230000 1
3 Đậu đen tỏi đen T20 250g 225000 1
4 Đậu xanh tỏi đen 2 trứng T07 250g 214000 1
5 Hộp trà 10g tặng kèm 1
1,221,000 VNĐ