>>THÔNG BÁO : Kể từ ngày 23/09 Bánh Trung Thu Givral không còn chiết khấu<<

Hiển thị một kết quả duy nhất

Combo Mixco G23

Mã SP: CMG-23

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Thập cẩm 2 trứng 3B 200g 128000 1
2 Hạt sen 2 trứng 5B 200g 127000 1
3 Đậu xanh 2 trứng 7B 200g 112000 1
4 Dẻo dừa hạt dưa D7 200g 95000 1
5 Hộp trà 10g tặng kèm 1
462,000 VNĐ

Combo Mixco G24

Mã SP: CMG-24

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Thập cẩm 2 trứng 3B 200g 128000 1
2 Thập cẩm gà quay 2 trứng 8B 200g 141000 1
3 Đậu xanh sầu riêng 2 trứng 9B 200g 116000 1
4 Dẻo hạt sen D5 200g 111000 1
5 Hộp trà 10g tặng kèm 1
496,000 VNĐ

Combo Mixco hộp nhỏ G31

Mã SP: CMG-31

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Thập cẩm 1 trứng 3D 150g 105000 1
2 Thập cẩm gà quay 1 trứng 8D 150g 118000 1
3 Đậu xanh sầu riêng 1 trứng 9D 150g 101000 1
4 Hạt sen 1 trứng 5D 150g 105000 1
5 Hộp trà 10g tặng kèm 1
429,000 VNĐ

Combo Mixco hộp nhỏ G32

Mã SP: CMG-32

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Thập cẩm 1 trứng 3D 150g 105000 1
2 Dừa hạt dưa 10D 150g 97000 1
3 Đậu xanh sầu riêng 1 trứng 9D 150g 101000 1
4 Hạt sen 1 trứng 5D 150g 105000 1
5 Hộp trà 10g tặng kèm 1
408,000 VNĐ

Combo Mixco hộp nhỏ G33

Mã SP: CMG-33

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Thập cẩm 1 trứng 3D 150g 105000 1
2 Đậu xanh 1 trứng 7D 150g 95000 1
3 Đậu xanh sầu riêng 1 trứng 9D 150g 101000 1
4 Hạt sen 1 trứng 5D 150g 105000 1
5 Hộp trà 10g tặng kèm 1
406,000 VNĐ

Combo Mixco hộp nhỏ G34

Mã SP: CMG-34

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt 1 trứng 6D 150g 175000 1
2 Đậu xanh 1 trứng 7D 150g 118000 1
3 Đậu xanh sầu riêng 1 trứng 9D 150g 101000 1
4 Dẻo dừa hạt dưa D15 150g 86000 1
5 Hộp trà 10g tặng kèm 1
457,000 VNĐ

Combo Mixco hộp nhỏ G35

Mã SP: CMG-35

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Thập cẩm gà quay 1 trứng 8D 150g 118000 1
2 Đậu xanh 1 trứng 7D 150g 95000 1
3 CAFE 19D 150g 93000 1
4 Dẻo trà xanh D14 150g 110000 1
5 Hộp trà 10g tặng kèm 1
416,000 VNĐ

Combo Mixco hộp nhỏ G36

Mã SP: CMG-36

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG
1 Thập cẩm ngũ nhân 1 trứng 17D 150g 156000 1
2 Đậu xanh 1 trứng 7D 150g 95000 1
3 Dừa hạt dưa 10D 150g 97000 1
4 Dẻo hạt sen D12 150g 97000 1
5 Hộp trà 10g tặng kèm 1
445,000 VNĐ