>> Gọi ngay 0919.772.298 để nhận chiết khấu lên tới 25% <<

Hiển thị 1–24 của 25 kết quả

Lễ hộp cao cấp 601

Mã SP: M-601

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Bánh trái cây 50g 3
2 Hồng Kong nhỏ 50g 3
3 Bánh trăng tròn xoáy 50g 3
4 Hồng Kong ngọt 2 trứng 200g 1
5 Hồng Kong mặn 2 trứng 200g 1
470,000 VNĐ

Lễ hộp cao cấp 602

Mã SP: M-602

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Bánh trái cây 50g 3
2 Hồng Kong nhỏ 50g 3
3 Quý phi phù dung 50g 3
4 Bánh trung thu cầu vồng ngọt 2 trứng 125g 1
5 Bánh trung thu cầu vồng mặn 2 trứng 125g 1
447,000 VNĐ

Lễ hộp cao cấp 603

Mã SP: M-603

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Bánh trái cây 50g 3
2 Hồng Kong nhỏ 50g 3
3 Bánh trăng tròn xoáy 50g 3
4 Phú quý hợi con mặn 180g 1
5 Phú quý hợi con ngọt 180g 1
449,000 VNĐ

Lễ hộp cao cấp 688

Mã SP: M-688

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Bánh trung thu Hồng Kong cao cấp chay 200g 2
2 Bánh trăng tròn xoáy 50g 9
462,000 VNĐ

Lễ hộp đặc biệt 301

Mã SP: M-301

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Bánh trái cây 50g 3
2 Hồng Kong nhỏ 50g 3
3 Quý phi phù dung 50g 3
4 Thỏ con Như Ý 50g 3
342,000 VNĐ

Lễ hộp đặc biệt 302

Mã SP: M-302

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Bánh trái cây 50g 3
2 Hồng Kong nhỏ 50g 3
3 Quý phi phù dung 50g 3
4 Bánh trăng tròn xoáy 50g 3
342,000 VNĐ

Lễ hộp đặc biệt 303

Mã SP: M-303

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Bánh kim sa 50g 3
2 Hồng Kong nhỏ 50g 3
3 Quý phi phù dung 50g 3
4 Thỏ con Như Ý 50g 3
372,000 VNĐ

Lễ hộp đặc biệt 304

Mã SP: M-304

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Bánh trăng tròn xoáy 50g 12
372,000 VNĐ

Lễ hộp hảo hạng 201

Mã SP: M-201

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Bánh trái cây 50g 3
2 Hồng Kong nhỏ 50g 3
3 Quý phi phù dung 50g 3

 

249,000 VNĐ

Lễ hộp hảo hạng 203

Mã SP: M-203

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Hồng Kong ngọt 1 trứng 150g 2
2 Hồng Kong mặn 1 trứng 150g 2
276,000 VNĐ

Lễ hộp hảo hạng 204

Mã SP: M-204

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Hồng Kong ngọt 2 trứng 200g 2
2 Hồng Kong mặn 2 trứng 200g 1
3 Dẻo hạnh nhân hạt dẻ 1 trứng 200g 1

 

474,000 VNĐ

Lễ hộp hảo hạng 205

Mã SP: M-205

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Hồng Kong ngọt 1 trứng 150g 2
2 Hồng Kong mặn 1 trứng 150g 1
3 Dẻo hạt sen 1 trứng 150g 1

 

266,000 VNĐ

Lễ hộp hảo hạng 288

Mã SP: M-288

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Bánh trung thu Hồng Kong cao cấp chay 200g 4
366,000 VNĐ

Lễ hộp hảo hạng 299

Mã SP: M-299

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Bánh phú quý hợi con ngọt 180g 2
2 Bánh phú quý hợi con mặn 180g 2
400,000 VNĐ

Lễ hộp nhân viên 01

Mã SP: M-001

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Quý phi phù dung 50g 3
93,000 VNĐ

Lễ hộp nhân viên 02

Mã SP: M-002

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Bánh Hồng Kong nhỏ 50g 3
93,000 VNĐ

Lễ hộp nhân viên 03

Mã SP: M-003

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Thỏ con Như Ý 50g 3
93,000 VNĐ

Lễ hộp nhân viên 04

Mã SP: M-004

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Bánh trăng tròn xoáy 50g 3
93,000 VNĐ

Lễ hộp nhân viên 05

Mã SP: M-005

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Bánh Kim Sa 50g 3
93,000 VNĐ

Lễ hộp tiêu chuẩn 101

Mã SP: M-101

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Bánh Hồng Kong đặc biệt (nhân ngọt) 50g 2
126,000 VNĐ

Lễ hộp tiêu chuẩn 102

Mã SP: M-102

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Hồng Kong nhỏ 50g 3
2 Trăng tròn xoáy 50g 3
186,000 VNĐ

Lễ hộp tiêu chuẩn 103

Mã SP: M-103

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Hồng Kong nhỏ 50g 3
2 Bánh trái cây 50g 3
156,000 VNĐ

Lễ hộp tiêu chuẩn 104

Mã SP: M-104

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Hồng Kong nhỏ 50g 3
2 Quý phi phù dung 50g 3
186,000 VNĐ

Lễ hộp tiêu chuẩn 105

Mã SP: M-105

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Hồng Kong mặn 1 trứng 150g 1
2 Dẻo hạt sen 1 trứng 150g 1
140,000 VNĐ