>> Gọi ngay 0919.772.298 để nhận chiết khấu lên tới 25% <<

Hiển thị 1–24 của 34 kết quả

Lễ hộp cao cấp 601

Mã SP: M-601

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Bánh trái cây 50g 3
2 Hồng Kong nhỏ 50g 3
3 Bánh trăng tròn xoáy 50g 3
4 Hồng Kong ngọt 2 trứng 200g 1
5 Hồng Kong mặn 2 trứng 200g 1
470,000 VNĐ

Lễ hộp cao cấp 602

Mã SP: M-602

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Bánh trái cây 50g 3
2 Hồng Kong nhỏ 50g 3
3 Quý phi phù dung 50g 3
4 Bánh trung thu cầu vồng ngọt 2 trứng 125g 1
5 Bánh trung thu cầu vồng mặn 2 trứng 125g 1
447,000 VNĐ

Lễ hộp cao cấp 603

Mã SP: M-603

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Bánh trái cây 50g 3
2 Hồng Kong nhỏ 50g 3
3 Bánh trăng tròn xoáy 50g 3
4 Phú quý hợi con mặn 180g 1
5 Phú quý hợi con ngọt 180g 1
449,000 VNĐ

Lễ hộp cao cấp 688

Mã SP: M-688

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Bánh trung thu Hồng Kong cao cấp chay 200g 2
2 Bánh trăng tròn xoáy 50g 9
462,000 VNĐ

Lễ hộp Cung Đình 900

Mã SP: M-900

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Trung thu cầu vồng chocolate lava (phun vàng) 125g 1
2 Trung thu cầu vồng macadamia xoài (phun vàng) 125g 1
3 Trung thu cầu vồng 2 trứng macadamia dừa dứa (phun vàng) 125g 1
4 Trung thu cầu vồng 2 trứng bào ngư gà hầm hạt sen (phun vàng) 125g 1
5 Trung thu cầu vồng 2 trứng sữa dừa mứt cam (phun vàng) 125g 1
6 Trung thu cầu vồng 2 trứng yến sào táo đỏ (phun vàng) 125g 1
1,380,000 VNĐ

Lễ hộp Cung Đình 910 (Hộp nhạc)

Mã SP: M-910

Thông tin chi tiết: Hộp nhạc

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Trung thu cầu vồng chocolate lava (phun vàng) 125g 1
2 Trung thu cầu vồng macadamia xoài (phun vàng) 125g 1
3 Trung thu cầu vồng 2 trứng macadamia dừa dứa (phun vàng) 125g 1
4 Trung thu cầu vồng 2 trứng bào ngư gà hầm hạt sen (phun vàng) 125g 1
5 Trung thu cầu vồng 2 trứng sữa dừa mứt cam (phun vàng) 125g 1
6 Trung thu cầu vồng 2 trứng yến sào táo đỏ (phun vàng) 125g 1
1,480,000 VNĐ

Lễ hộp Cung Đình 999

Mã SP: M-999

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Trung thu cầu vồng 2 trứng yến sào táo đỏ (phun vàng) 187g 1
2 Trung thu cầu vồng 2 trứng gà hầm bào ngư (phun vàng) 187g 1
3 Trung thu cầu vồng 2 trứng macadamia dừa dứa (phun vàng) 187g 1
4 Trung thu cầu vồng chocolate lava (phun vàng) 187g 1
1,580,000 VNĐ

Lễ hộp đặc biệt 301

Mã SP: M-301

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Bánh trái cây 50g 3
2 Hồng Kong nhỏ 50g 3
3 Quý phi phù dung 50g 3
4 Thỏ con Như Ý 50g 3
342,000 VNĐ

Lễ hộp đặc biệt 302

Mã SP: M-302

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Bánh trái cây 50g 3
2 Hồng Kong nhỏ 50g 3
3 Quý phi phù dung 50g 3
4 Bánh trăng tròn xoáy 50g 3
342,000 VNĐ

Lễ hộp đặc biệt 303

Mã SP: M-303

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Bánh kim sa 50g 3
2 Hồng Kong nhỏ 50g 3
3 Quý phi phù dung 50g 3
4 Thỏ con Như Ý 50g 3
372,000 VNĐ

Lễ hộp đặc biệt 304

Mã SP: M-304

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Bánh trăng tròn xoáy 50g 12
372,000 VNĐ

Lễ hộp Đại Phát 801

Mã SP: M-801

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
TẦNG 1
1 Bánh hải sản XO cao cấp 400g 1
TẦNG 2
2 Hồng Kong ngọt 2 trứng 200g 1
3 Hồng Kong mặn 2 trứng 200g 1
4 Quý phi phù dung 50g 3
5 Thỏ con Như Ý 50g 3
6 Hồng Kong nhỏ 50g 3
730,000 VNĐ

Lễ hộp Đại Phát 802

Mã SP: M-802

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
TẦNG 1
1 Trung thu cầu vồng cao cấp mặn 125g 1
2 Trung thu cầu vồng cao cấp ngọt 125g 1
TẦNG 2
3 Phú quý hợi con mặn 180g 1
4 Phú quý hợi con ngọt 180g 1
5 Bánh trái cây 50g 3
6 Bánh kim sa  50g 3
7 Hồng Kong nhỏ  50g 3
647,000 VNĐ

Lễ hộp hạnh phúc 700

Mã SP: M-700

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
TẦNG 1
1 Trung thu cầu vồng sữa dừa mứt cam 100g 1
2 Trung thu cầu vồng macadamia xoài 100g 1
3 Trung thu cầu vồng phomai 100g 1
4 Trung thu cầu vồng macadamia dừa dứa 100g 1
STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
TẦNG 2
1 Trung thu cầu vồng chocolate lava 100g 1
2 Trung thu cầu vồng vải mè đen 100g 1
3 Trung thu cầu vồng bào ngư gà hầm hạt sen 100g 1
4 Trung thu cầu vồng hải sản X.O 100g 1
600,000 VNĐ

Lễ hộp hảo hạng 201

Mã SP: M-201

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Bánh trái cây 50g 3
2 Hồng Kong nhỏ 50g 3
3 Quý phi phù dung 50g 3

 

249,000 VNĐ

Lễ hộp hảo hạng 202

Mã SP: M-202

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Hồng Kong ngọt 2 trứng 200g 2
2 Hồng Kong mặn 2 trứng 200g 2

 

506,000 VNĐ

Lễ hộp hảo hạng 203

Mã SP: M-203

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Hồng Kong ngọt 1 trứng 150g 2
2 Hồng Kong mặn 1 trứng 150g 2
276,000 VNĐ

Lễ hộp hảo hạng 204

Mã SP: M-204

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Hồng Kong ngọt 2 trứng 200g 2
2 Hồng Kong mặn 2 trứng 200g 1
3 Dẻo hạnh nhân hạt dẻ 1 trứng 200g 1

 

474,000 VNĐ

Lễ hộp hảo hạng 205

Mã SP: M-205

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Hồng Kong ngọt 1 trứng 150g 2
2 Hồng Kong mặn 1 trứng 150g 1
3 Dẻo hạt sen 1 trứng 150g 1

 

266,000 VNĐ

Lễ hộp hảo hạng 288

Mã SP: M-288

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Bánh trung thu Hồng Kong cao cấp chay 200g 4
366,000 VNĐ

Lễ hộp hảo hạng 299

Mã SP: M-299

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Bánh phú quý hợi con ngọt 180g 2
2 Bánh phú quý hợi con mặn 180g 2
400,000 VNĐ

Lễ hộp Hoàng Triều 901

Mã SP: M-901

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
TẦNG 1
1 Bánh hải sản XO cao cấp 4 trứng 400g 1
TẦNG 2
 2 Thỏ con Như Ý 50g 3
 3 Bánh kim sa 50g 3
 4 Trăng tròn xoáy 50g 3
 5 Hồng Kong ngọt 2 trứng 200g 1
 6 Hồng Kong mặn 2 trứng 200g 1
TẦNG 3
7 Bánh trái cây 50g 3
8 Quý phi phù dung 50g 3
9 Hồng Kong nhỏ 50g 3
10 Bánh tô 3 khẩu vị 50g 12
1,075,000 VNĐ

Lễ hộp Hoàng Triều 902

Mã SP: M-902

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
TẦNG 1
1 Bánh trung thu cầu vồng cao cấp ngọt 125g 1
 2 Bánh trung thu cầu vồng cao cấp mặn  125g  1
TẦNG 2
3 Bánh kim sa 50g 3
4 Trăng tròn xoáy 50g 3
5 Phú quý hợi con mặn 180g 1
6 Phú quý hợi con ngọt 180g 1
 7 Thỏ con Như Ý  50g  3
TẦNG 3
7 Bánh trái cây 50g 3
8 Quý phi phù dung 50g 3
9 Hồng Kong nhỏ 50g 3
10 Bánh tô 3 khẩu vị 50g 12
1,022,000 VNĐ

Lễ hộp nhân viên 01

Mã SP: M-001

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG
1 Quý phi phù dung 50g 3
93,000 VNĐ